O MDP

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza stworzona aby ...

Edukować młodych ludzi o zagrożeniach związanych z życiem na świecie.

Uczyć jak zachować się w trudnych sytuacjach.

>Szerzyć wiedze o niebezpieczeństwach które mogą zdarzyć się w naszej okolicy i jak jej zapobiegać.

Reaktywacja drużyny po dłuższym czasie nieobecności młodszej części naszego społeczeństwa w szeregach OSP.

Wykonanie: flankerds.com
BudowlanyOnline.pl